ورق های موجدار طرح لمبه (دمپا)

مزایا و فواید:
- مناسب جهت پوشش فضاها و دیوارهای داخلی
- اجرای سقفهای کاذب
- استفاده در نماها و پیشانی سقفهای شیروانی
- ساخت کانکسهای مختلف و ...

این نوع ورقها به علت ظرافت و زیبایی نسبت به سایر ورقهای موجدار در فضاهای داخلی ساختمان و همچنین اجرای نماهای بیرونی سقفهای شیبدار کاربرد بیشتری دارد.

 مشخصات فیزیکی:
– ضخامت: 50%
– عرض مفید: 110
– طول: بنا به سفارش
– جنس: متنوع